Jumat, Maret 14, 2008

ARTI DAN MAKNA SURAT An-Nashr. A (RENUNGAN ISLAM)

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah, Yang Penya
yang.

1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
2. Dan kamu lihat manusia mulai masuk agama Allah de-
ngan berduyun duyun.
3. Maka hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tu-
hanmu dan hendaklah engkau memohon ampunan kepa
da Nya, karena Dia Maha Penerima Taubat.


Renungan :

Maha besar Engkau ya Allah
Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah
Tiadalah ada upaya manusia yang berlaku kecuali atas
seizin Nya.
Dan manusia tiada lepas dari pertolongan Nya dan tiada
kuasa manusia menentukan.
Tiada kuasa manusia menentukan kehendak golongan
nya terhadap golongan lainnya.
Tidak pula dapat memaksakan kehendak golongannya
terhadap golongan lainnya.
Maka bertaubatlah bagi golongan yang memaksakan
kehendak terhadap golongan lainnya.
Tiada tempat bertaubat selain Allah

Tidak ada komentar: